Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Unirii,nr.157
Loc Tămășeni, Jud. Neamț

E-mail

tamaseni@nt.e-adm.ro

MONITORUL LOCAL AL COMUNEI TAMASENI

Image

HCL Tamaseni pe anul 2016

HCL TAMASENI PE LUNA IANUARIE 2016

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

ianuarie 2016

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 3/31.01.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Tamaseni pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019

Vizualizeaza

3

HCL 4/31.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al SC "LOCALSERV COMTAM" SRL Tamaseni

Vizualizeaza

4

HCL 5/31.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investifii "RETEA STRADALA, COMUNA TAMASENI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

5

HCL 6/31.01.2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "RETEA STRADALA, COMUNA TAMASENI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

6

HCL 7/31.01.2016 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Amenajare trotuare si rigole pe DJ 201C, in comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 8/31.01.2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munci de catre beneficiarii prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2016

Vizualizeaza

8

HCL 9/31.01.2016 privind aprobarea efectuarii activitatii de control financiar preventiv in cadrul S.C. LOCALSERV COMTAM S.R.L. Tamaseni de catre persoana desemnata de administratorul societati

Vizualizeaza

9

HCL 10/31.01.2016 privind aprobarea procedurii de declarare a starii de insolvabilitate, scoaterea din evidenta contabila a persoanelor insolvabile si trecerea lor intr-o evidenta separata

Vizualizeaza

10

HCL 11/31.01.2016 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Tamaseni

Vizualizeaza

11

HCL 12/31.01.2016 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului com.Tamaseni,pe anul 2016

Vizualizeaza

12

HCL 2/31.01.2016 privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru unele spatii apartinand domeniului public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza