Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Unirii,nr.157
Loc Tămășeni, Jud. Neamț

E-mail

tamaseni@nt.e-adm.ro

MONITORUL LOCAL AL COMUNEI TAMASENI

Image

HCL Tamaseni pe anul 2019

HCL TAMASENI PE LUNA IANUARIE 2019

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

Ianuarie 2019

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2019 privind aprobarea dezlipirii terenului de sport din localitatea Adjudeni, avand suprafata de 12573 mp, in doua loturi si schimbarea categoriei de folosinta a lotului 2 in teren cu folosinta “drum acces” 

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II anul 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca de catre beneficiarii prevederilor Legii nr,416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2019

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2019 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului public al comunei Tamaseni pentru activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2019 privind modificarea HCL nr. 77/16.11.2018 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2019 in Comuna Tamaseni, jud Neamt 

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2019 privind atribuirea in proprietatea unei persoane fizice a unei suprafete de teren, situate in intravilanul comunei Tamaseni, conform art.36 din Legea 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2019 privind modificarea HCL nr.79/28.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din aparatului de specialitate al primarului comunei Tamaseni

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2019 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinte

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2019 privind aprobarea unor completari la inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

10

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 31.01.2019

Vizualizeaza