Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Unirii,nr.157
Loc Tămășeni, Jud. Neamț

E-mail

tamaseni@nt.e-adm.ro

Proiecte finantate din fonduri guvernamentale in curs de realizare (PNDL, Fondul pentru Mediu etc)

Image
Image

Proiecte din fonduri guvernamentale- PNI "Anghel Saligny"

Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni, județul Neamț 2021-2026
Prin proiect se vor realiza  20,632Km retea canalizare și 7,422Km- retea de alimentare cu apa.

Proiecte din fonduri guvernamentale -CNI Sali de sport

Finalizare sală de sport, sat, Adjudeni, comuna Tămășeni, județul Neamț 2021-2026
Prin proiect se propune, prin Compania Națională de Investiții, finalizarea sălii de sport din satul Adjudeni, comuna Tămășeni

Proiecte din fonduri guvernamentale -Fondul de Mediu

Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, în comuna Tămășeni, județul Neamț 2022-2023

Prin proiect se vor monta doua statii de reincarcare a vehiculelor electrice , una pe str. Liliacului, sat Tămășeni , in dreptul imobilului „Grădiniță și dispensar  uman Tămășeni” respectiv una pe str. Grădiniței , sat Adjudeni, în dreptul imobilului „Grădiniță Adjudeni”.

Proiecte finantate din bugetul local in curs de realizare

Image

Proiecte din bugetul local

Reabilitare cladire Gradinita si dispensar uman pentru obținerea autorizației PSI 2021-2022

Prin proiect se va reabilita si dota Cladirea „Gradiniță și dispensar uman” in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.

Proiecte finantate din fonduri europene finalizate(PNDR, POR, POCU, etc):

Image
Image

PNDR-GAL „Podisul de Nord al Barladului”

Amenajare teren de sport în satul Adjudeni, Comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ 2018-2019
Prin proiect s-a realizat   un terenul de sport, cu dimensiunile de 46 x 26 m, cu gazon sintetic, imprejmuit si dotat cu instalatie nocturna, ce va putea fi folosit pentru practicarea sporturilor minifotbal si tenis de camp

Proiecte finantate din fonduri guvernamentale finalizate(PNDL, Fondul pentru Mediu etc)

Image
Image
Image

Proiecte din fonduri guvernamentale- Fondul de Mediu

Reţea de canalizare, staţie de epurare şi extindere reţele de alimentare cu apă în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ 2012-2017
Prin proiect s-au realizat 15.867m-retea canalizare curgere libera, 4.526m-conducte de refulare si 583m - conducta evacuare in emisar, 10 statii de pompare, statie de epurare ape uzate cu capacitate de 2X240mc/zi, 3.891m- extindere  retea de alimentare cu apa si racord electric la statia de epurare

Proiecte din fonduri guvernamentale -PNDL1

Retea stradala Comuna Tamaseni, judetul Neamt 2015-2018
Prim proiect au fost  modernizate, prin asfaltare, un numar 18 strazi si fundaturi din comuna insumand 7,835 Km

Proiecte din fonduri guvernamentale -PNDL2

Modernizare și extindere Şcoala Gimnazială Tămășeni 2017-2021
Prin proiect au fost  realizate grupuri sanitare prin extinderea scolii, reabilitarea totala a cladirii existente si dotarea cu echipamente si instalatii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu

Proiecte finantate din bugetul local finalizate

Image
Image
Image
Image

Proiecte din bugetul local

Reabilitare cladire Camin Cultural pt. obtinerea autorizatiei PSI 2017-2018

Prin proiect s-a reabilitat si dotat Caminul Cultural Tamaseni in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.

 In prezent Caminul Cultural Tamaseni detine autorizatie de securitate la incendiu