Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Unirii,nr.157
Loc Tămășeni, Jud. Neamț

E-mail

tamaseni@nt.e-adm.ro

MONITORUL LOCAL AL COMUNEI TAMASENI

Image

HCL Tamaseni pe anul 2017

HCL TAMASENI PE LUNA IANUARIE 2017

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

ian 2017

Vizualizare

1

HCL 1/25.01.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Tamaseni pentru anul scolar 2017-2018

Vizualizeaza

2

HCL 2/25.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a Ajutoarelor de Urgenta

Vizualizeaza

3

HCL 3/25.01.2017 privind modificarea HCL 69/14.12.2016 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2017 in com. Tamaseni, jud. Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/25.01.2017 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si de prestari  servicii in comuna Tamaseni

Vizualizeaza

5

HCL 5/25.01.2017 privind solicitarea transmiterii unui sector din drumul judetean DJ201C, intre km 3+250m si km 8+575m, aflat in domeniul public al Judetului Neamt, din administrarea Consiliului Judetean Neamt in administrarea Consilului Local al Comunei Tamaseni, judetul Neamt, in vederea realizarii proiectului de investitii " Modernizarea DJ 201C cu piste pentru biciclisti, rigole si trotuare in comuna Tamaseni, judetul Neamt", pe durata implementarii proiectului de investitii

Vizualizeaza

6

HCL 6/25.01.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Modernizare drumuri de interes local in comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 7/25.01.2017 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri de interes local in comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 8/25.01.2017 privind aprobarea procedurii de declarare a starii de insolvabilitate, scoaterea din evidenta contabila a persoanelor insolvabile si trecerea lor intr-o evidenta separata

Vizualizeaza

9

HCL 9/25.01.2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca catre beneficiarii prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2017

Vizualizeaza

10

HCL 10/25.01.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

11

HCL 11/25.01.2017 privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

12

HCL 12/25.01.2017 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Tamaseni, judetul Neamt, a domnului Dumea Eusebiu

Vizualizeaza

13

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 25.01.2017

Vizualizeaza