Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Unirii,nr.157
Loc Tămășeni, Jud. Neamț

E-mail

tamaseni@nt.e-adm.ro

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image

NR.284/12.01.2024

 ANUNŢ CONSULTARE PUBLICA 

PROIECT HOTĂRÂRE DE CONSILIU LOCAL

 

COMUNA TAMASENI iniţiază în data de 12.01.2024 procedura de consultare publică în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul de hotărâre privind bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2024.

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse pană la data de 23.01.2024 la primăria comunei Tamaseni sau pe adresa de e-mail: primariatamaseni@yahoo.com


Publicat la data de 12.01.2024

 

PRIMAR,
LUCACI ŞTEFAN
Proiect de hotarare privind bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2024

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Tamaseni in domeniul privat al comunei Tamaseni a unei suprafete de teren

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image

NR.4400/31.05.2023

 ANUNŢ CONSULTARE PUBLICA 

PROIECT HOTĂRÂRE DE CONSILIU LOCAL

 

 

COMUNA TAMASENI iniţiază în data de 31.05.2023 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor tară stăpân.

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 13.06.2023 la primăria comunei Tamaseni sau pe adresa de email :primariatamaseni@yahoo. com

Anexam proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Publicat la data de 31.05.2023

 

PRIMAR,
LUCACI ŞTEFAN
Proiect de hotarare privind infiintarea si delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
NR. 2969 DATA 06.04.2023
ANUNT
Referitor la elaborarea unui proiect de hotarare privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale in anul fiscal 2024, tinand cont de rata inflatiei pentru anul anterior


In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata,astazi 05.04.2023, se adduce la conostinta publica anuntul de intentie referitor la elaborarea urmatorului proiect de
act normativ:

- Proiect de hotarare privind Privind indexarea cu rata inflaţiei în procent de 13,8%, a impozitelor si taxelor locale,pentru anul fiscal 2024, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Proiectul de act normativ mentionat, insotit de referatul de aprobare al primarului Comunei Tamaseni,inregistrat sub nr...2944/05.04.2023., raportul de specialitate intocmit de Biroul financiar Contabil- copartimentul de impozite si taxe locale, inregistrat sub nr.2951/05.04.2023.

Poate fi consultat la sediul primariei tamaseni si pe site-ul www.comunatamaseni.ro .

Cei interesati pot transmite, in scris, pana pe data de 18.04.2023, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la sediul Comunei tamaseni, sau la adresa de e-mail primariatamaseni@yahoo.com .

PRIMARUL COMUNEI TAMASENI
LUCACI STEFAN
Proiect de hotarare privind Privind indexarea cu rata inflaţiei în procent de 13,8%, a impozitelor si taxelor locale,pentru anul fiscal 2024, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal