Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Unirii,nr.157
Loc Tămășeni, Jud. Neamț

E-mail

tamaseni@nt.e-adm.ro

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
NR. 2969 DATA 06.04.2023
ANUNT
Referitor la elaborarea unui proiect de hotarare privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale in anul fiscal 2024, tinand cont de rata inflatiei pentru anul anterior


In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata,astazi 05.04.2023, se adduce la conostinta publica anuntul de intentie referitor la elaborarea urmatorului proiect de
act normativ:

- Proiect de hotarare privind Privind indexarea cu rata inflaţiei în procent de 13,8%, a impozitelor si taxelor locale,pentru anul fiscal 2024, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Proiectul de act normativ mentionat, insotit de referatul de aprobare al primarului Comunei Tamaseni,inregistrat sub nr...2944/05.04.2023., raportul de specialitate intocmit de Biroul financiar Contabil- copartimentul de impozite si taxe locale, inregistrat sub nr.2951/05.04.2023.

Poate fi consultat la sediul primariei tamaseni si pe site-ul www.comunatamaseni.ro .

Cei interesati pot transmite, in scris, pana pe data de 18.04.2023, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la sediul Comunei tamaseni, sau la adresa de e-mail primariatamaseni@yahoo.com .

PRIMARUL COMUNEI TAMASENI
LUCACI STEFAN
Proiect de hotarare privind Privind indexarea cu rata inflaţiei în procent de 13,8%, a impozitelor si taxelor locale,pentru anul fiscal 2024, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal