November 29, 2021, 6:59 am
Home Scoala Gimnaziala Tamaseni
Scoli si gradinite 2013

SCOALA GIMNAZIALA TĂMĂŞENI - prezentare

 

"Educaţia este cel mai de preţ dar pe care îl poate primi omul."

Platon.

MISIUNE

Şcoala  noastrã  a  fost,  este  şi  va  deveni  izvorul  nesecat  al  formãrii  spirituale  al resursei  umane – elevul,  iar  cei  ce  suntem  cãlãuziţi  de  gânduri  nobile  nu  suntem  niciodatã  singuri,  ci  avem  parteneri  sociabili,  cooperanţi,  stimulativi:  FAMILIA,COMUNITATEA.

Marele  scop  al  formãrii  noastre,  al  vieţii  spiritual,  nu  este  numai  cunoaşterea,  ci  şi  acţiunea  pentru  a  cunoaşte  cât  mai  profund,  transparent,  esenţa  vieţii:  şcoala, familia.

VIZIUNEA

Şcoala  este  a  elevului,  iar  elevul  este  personajul  principal  în  procesul  instructiv-educativ.

Familia  şi  comunitatea  sunt  şi  vor  devein  parteneri  de  suflet,  parteneri  pentru  a  realiza:

“ O  şcoalã  mai  bunã! ”

“ O  educaţie solidã, beneficã! “

“ O  colaborare  permanentã! “

ŞCOALĂ – FAMILIE – COMUNITATE

 

VALORI

Colaborare – colaborãm  cu  toţi  factorii  interesaţi  de  educaţie  şi  împãrtãşim cunoştinţele  dobândite  pentru  a  ne  îmbunãtãţi  activitatea.

Deschidere – suntem  deschişi  la  nou şi  ne  încurajãm  partenerii  educaţionali  sã  caute soluţii  creative  în  folosul  beneficiarilor  noştri:  elevi,  pãrinţi,  agenţi economici.

Inovaţie – ne  strãduim  sã  fim  pro-activi,  sã facem  lucrurile  altfel,  dar  mai  efficient.

Implicare – asigurãm  realizarea  proiectelor  nostre  prin  inovaţie  şi  leadership.

Responsabilitate – ne  asumãm  întreaga  responsabilitate  pentru  dezvoltarea învãţãmântului  la  nivelul  jud.  Neamţ.

Prima scoala a fost înfiinţatã in anul 1871, când locuitorii satului şi-au dat seama cã au nevoie şi de lumina ştiinţei. Datoritã dezvoltãrii satului si extinderii învãţãmântului, o perioada s-a invatat în corpul vechi Scoala Tamaseni 2al scolii si în corpul vechiului cãmin cultural. În anul 1970, se construieste primul corp al noii clãdiri, amplasatã în centrul satului, care dispunea de 8 sãli de clasã.   În anul 1972, se adauga 4 sãli de clasã, iar în anul 1976, se mai adaugã alte 6 sãli de clasã, finalizându-se construirea noului locaş, care dispune de 11 sãli de clasã, în care funcţioneazã în prezent învãţãmântul primar si gimnazial.

Ciclul primar cuprinde 8 clase,  ciclul gimnazial cuprinde 8 clase, iar grãdiniţa , 5 clase.

O prezentare mai detaliata a Scolii Tamaseni se poate vizualiza aici.

Prof. Curpan Angela - director

Învãţãmânt gimnazial şi primar:

- 32  cadre  didactice

Personal administrativ :

- 1 secretar

 

- 1 bibliotecar

- 11 sãli de clasã

 
 
 

- o sala de sport

 
 
 

- cabinet fonetic

 
 
 

- cabinet de informaticã cu 20 calculatoare

 
 
 

- cabinet  de  religie

 
 
 

- laboratoare: fizicã, chimie, biologie;

 
 
 

- cancelarie

 
 
 

- secretariat

 
 
 

- muzeu  etnografic

 

- bibliotecã cu 4135 de volume cãrţi

PROIECTE:

  •  “ Şcoala  - a  doua  familie ”
  •  “ Impact ”
  •   “ Eco-verde ”
  •  „ Acces la un viitor de succes ”

PARTENERIATE:

    Cu  elevii  din  unitãţile  şcolare  din  judeţul  Neamţ  şi  din  alte  judeţe.

ACTIVITĂŢI   EXTRAŞCOLARE:

  •   Festivalul  naţional  “Cãluşul  românesc” – formaţia “ Murguleţ  tãmãşenean” – premiul I
  •  Festivalul de datini si obiceiuri de iarna pa Valea Siretului
  •  Copilãria - taram de povesti - 1 iunie
  •  La drum cu poporul ales - aprilie 2010 - prof. Maria Andrici cls. a IV-a A si B
  •  Festivalul  “Cântã  bucium  pe  Ceahlãu” – I ediţie la Piatra-Neamţ
  •  dansuri  populare  “Florile  Siretului” – menţiune

SCOALA GIMNAZIALA TĂMĂŞENI

Conducere:

Functie

Nume si prenume

Director

Prof. Curpan Angela

Secretar

Ştefănescu Eugenia

Admin. financiar

Tomescu Andrei

Adresa:

Scoala Gimnaziala Tămăşeni

Telefon :0233/749155

E-mail :sc_tamaseni[at]yahoo[dot]com

 

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 15 guests online