November 29, 2021, 7:16 am
Home Liceul Tehnologic Adjudeni

LICEUL TEHNOLOGIC ADJUDENI

Adjudeni este un sat din judeţul Neamţ, situat la 11 kilometri de oraşul Roman. Este o localitate renumită în special pentru arhitectura specială a bisericii romano-catolice, amplasată în centrul localităţii - o adevărată capodoperă, având o înălţime de 72 de metri.

 

Şcoala Primară Adjudeni a fost înfiinţată în anul 1896, în cadrul proiectelor mari dezvoltate de Spiru Haret. Aceasta şcoală a contribuit mult la progresul cultural şi social al satului, la educarea şi formarea multor generaţii de elevi.

 

Şcoala noastră este un sistem deschis care asigură tuturor copiilor un climat Scoala Adjudeniafectiv, cooperant şi stimulativ, unde interesele elevilor şi ale familiei se întâlnesc cu cele ale societăţii, unde viitorul adult educat civic şi profesional va găsi răspuns la toate întrebările, va folosi mijloace moderne de lucru şi  comunicare şi va şti să respecte valorile societăţii democratice

 
 

 Toţi elevii participă efectiv la viaţa şcolii având posibilităţi de afirmare, de exprimare a propriilor interese şi de cultivare a idealurilor profesionale.

 

 Şcoala are conectare la Internet, exista 25 calculatoare care permit elevilor însuşirea noţiunilor  de bază legate de operarea pe calculator, bibliotecă cu un număr de 9241 volume şi spaţiu de lectură,  Cabinet de documentare şi informare, etc

 

 Formarea deprinderilor practice se realizează în 3 laboratoare utilate cu strictul necesar în gimnaziu şi în 2 ateliere pentru S.A.M.

 

Există un program de activităţi extracurriculare la care elevii participă pe măsura înclinaţiilor şi aptitudinilor lor, acestea fiind un mod plăcut de petrecere a timpului liber.

 

 Informaţia circulă rapid în şcoală prin staţia de radioficare;

 

Activitatea cultural-artistică are la bază valorificarea zestrei folclorice a localităţii, a obiceiurilor şi costumelor populare. În ciuda emancipării tinerii generaţii trebuie insuflată dragostea pentru tot ce este tradiţie locală, respect pentru „specificul folcloric care exprimă săteanului identitatea sa specifică”. Această preocupare s-a concretizat la 1 decembrie 2009, prin inaugurarea unui muzeu etnografic în cadrul şcolii, la iniţiativa unui grup inimos de doamne învăţătoare.  Iniţierea şi organizarea muzeului etnografic se justifică din convingerea organizatorilor că astfel se realizează o mai bună valorificare şi valorizare a culturii tradiţionale locale.

Director,

 

Prof. BARCAN CORINA

Eficacitatea procesului educaţional are la bază calitatea resurselor umane . In scoala noastra cadrele didactice sunt calificate în totalitate, prezintă interes pentru îmbunătăţirea activităţii instructiv-educative, fiind receptive la noutăţile aduse de reforma de învăţământ.

Colectivul de cadre didactice este format din:

  • 4 educatoare,
  • 12 învăţători
  • 38 de profesori

DOTĂRI:

CDI SAM Adjudeni  CABINET DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE: elevii şi cadrele didactice pot utiliza în cadrul orelor de curs, dar şi în cadrul activităţilor extracurriculare aparatura din dotare – laptop, videoproiector, DVD player, imprimante, aparat foto digital, casetofon, aparat de foliat şi legat, televizor LCD, staţie de amplificare, cameră video, flipchart, cărţi de specialitate, conectare internet.

 

LABORATOARE DE FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE dotate cu aparatură de laborator, flipchart; dotarea laboratoarelor a fost realizată prin achiziţii cu bani repartizaţi de  ISJ Neamţ în 2006-2007. 

LABORATOR DE INFORMATICĂ dotat cu reţea de calculatoare AeL 10+1, imprimantă, scanner

ATELIER TEXTILE – PIELĂRIE: unde elevii îşi desfăşoară orele de specialitate utilizând 12 maşini de cusut mecanice,8  maşini de cusut electrice, maşină de cusut industrial, maşină special Triploc, 2 maşini de tricotat manual, 2 mese de croit, masă şi fier de călcat, ustensile de croitorie: foarfeci, panglici centimetru, şabloane. 

Muzeu etnograficATELIER MECANICĂ dota cu aparat de sudură, maşini de găurit, bancuri metalice, flex, menghine, SDV-uri.

BIBLIOTECA unde elevii beneficiază     de  9548 volume; biblioteca găzduieşte şi Clubul Impact “Temerarii”, club de iniţiativă comunitară pentru tineret.

MUZEUL ETNOGRAFIC Muzeul este adăpostit în şcoala din Adjudeni (SAM), colecţia etno-folclorică fiind formată din peste 250 de exponate precum porturi populare, obiecte ceramice şi de uz gospodăresc, ţesături.

Proiectele educative derulate în SAM Adjudeni  pe parcursul semestrului I, sunt:

Proiect Impact: "Impact da aripi copiilor nevoiasi", perioada de implementare 1-30 noiembrie 2010, participanti elevi clasele 5-7, lideri Avram Carmen, Benchea Silvia, Chihalau Cristina

Membrii clubului TEMERARII, după o analiză a problemelor comunităţii au hotărât să ajute copiii de la Grădiniţa Giurgeni, comuna Valea Ursului copii ai căror părinţi au o situaţie materială precară.

Tinerii au propus achiziţionarea de rechizite specifice preşcolarilor.De asemenea, membrii clubului TEMERARII au propus donarea de îmbrăcăminte,încălţăminte  şi jucării atât pentru aceşti copiii cât şi pentru fraţii acestor copii.

  • “CULORI, BUCURII, SĂRBĂTORI” (coord.înv.: Costin Camelia,Cotun Verginia, Koszta Alina);
  • “FII TOLERANT, NU VIOLENT! “(coord.dir.  Barcan Corina, prof. Bancu Lucreţia) etc.

Şcoala ca parteneri în proiect cu :

-         Asociaţia Familia şi viaţa cu proiectul “TINERII FAŢA-N FAŢĂ CU VIAŢA”

-         Gr. Şcolar V. Sav, Roman,  cu proiectul “ACCES LA UN VIITOR DE SUCCES”

-         Asociaţia de iniţiativă locală Roman 2002 , cu proiectul “ÎNTREPRINZĂTOR LA TINE ACASĂ”

-         Muzeul de istorie Roman, cu proiectul “CREAŢIE ŞI INOVAŢIE ÎN CULTURĂ ,EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT”

-         Şcoala postliceală sanitară Moldova Roman, cu proiectul “PARTENERI PENTRU VIAŢĂ”

-         Şcoala Tămăşeni ,cu proiectul naţional “GRAI ŞI DANS POPULAR- IZVOR DE COMORI STRĂMOŞEŞTI PE VALEA SIRETULUI “

-         Grădiniţa Sf Iosif Adjudeni, cu proiectul “CUNOAŞTERE, CONTINUITATEA, EFICIENŢĂ ÎN EDUCAŢIA COPIILOR”

-         Şcoala Răchiteni, cu proiectul “CUPA SIRETUL”

-         Şcoala Urecheni, jud. Neamţ, “TOAMNA VĂZUTĂ DE COPII”

-         SC DO MI DANS SRL cu proiectul “DO MI DANS”

Formaţia de dansuri populare OCHINCUŢA de la SAM ADJUDENI şi-a început activitatea în anul 2008, fiind coordonată de dna professor BENCHEA SILVIA şi este alcătuită din 8 perechi de elevi aparţinând claselor a VIII-a .

 
 

Întenţia lor este de a readuce în rândul şcolii, vechile obiceiuri , care odată cu modernizarea comunităţii au dispărut încetul cu încetul

Corul de voci egale DORULEŢ  al şcolii a luat fiinţă în anul 2008. Un număr de 40 de copii, elevi ai claselor I-IV, cu voci cristaline, însufleţesc acitivităţile extraşcolare, realizează spectacole, recitaluri cu ocazii variate. Din palmares nu lipsesc premiile la nivel judeţean şi naţional. Sunt coordonaţi de învăţătorii Diana şi Lucian Boboc.

Clasa a III-a B, condusă de doamna învăţătoare Chihalău Cristina Daniela, a prezentat la serbarea dată cu ocazia ,,Zilelor Şcolii” un dans tigănesc. Bucuria de a ne afla pe scenă, în faţa colegilor noştri a adus multă emoţie în sufletele noastre. Aceste emoţii ne-au făcut să dansăm cu multă dăruire şi dragoste

LICEUL TEHNOLOGIC ADJUDENI


Conducere:

Functie

Nume si prenume

Director

Prof. Barcan Corina

Secretar

Balasca Livia

Admin. financiar

Tomesc Andrei

Date de contact:

Liceul Tehnologic Adjudeni

Telefon :0233/749502

E-mail :scoalaadjudeni[at]yahoo[dot]com

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 7 guests online