January 30, 2020, 12:01 am
Home Monitorul Local al Comunei Tamaseni

MONITORUL LOCAL AL COMUNEI TAMASENI

 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea I

Vizualizare

1

Statutul Comunei Tamaseni

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea II

Vizualizare

1

Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele și circulatia proiectelor de hotarari adoptate de Consiliul Local al Comunei Tamaseni

Vizualizeaza

2

Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele și circulatia proiectelor de dispozitii emise de Primarul Comunei Tamaseni

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea III

Vizualizare

1

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

Vizualizeaza

2

Registrul pentru evidența hotararilor adoptate

Vizualizeaza

3

Hotararile Consiliului Local Tamaseni adoptate in anul 2019

       Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea IV

Vizualizare

1

Registrul pentru evidența proiectelor de dispozitii

Vizualizeaza

2

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise

Vizualizeaza

3

Dispozitiile emise de Primarul Comunei Tamaseni, cu caracter normativ in anul 2019

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea V

Vizualizare

1

Bugetul Comunei Tamaseni pe anul 2019

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Vizualizeaza

2

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

Vizualizeaza

3

Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

Vizualizeaza

4

Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Vizualizeaza

5

Alte documente de interes public

Vizualizeaza

 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Minute sedințe publice locale pe anul 2019

Vizualizeaza

 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Procesele verbale ale sedințelor Consiliul Local al Comunei Tamaseni pe anul 2019

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Declarații de casatorie

Vizualizeaza