February 19, 2020, 10:50 am
Home HCL Tamaseni 2020

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL

TAMASENI 2020

 

 

Nr.crt

HCL Tamaseni pe luna

ian 2020

Vizualizare

1

 HCL 1/31.01.2020 privind instituirea taxei de salubrizare incepand cu data de 01.02.2020 pentru persoanele juridice care iși desfășoara activitatea in Comuna Tamaseni judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2020 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2020 în comuna Tamaseni, jud. Neamt

Vizualizeaza