April 22, 2019, 7:12 pm
Home HCL Tamaseni 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL

TAMASENI 2019

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

Ianuarie 2019

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2019 privind aprobarea dezlipirii terenului de sport din localitatea Adjudeni, avand suprafata de 12573 mp, in doua loturi si schimbarea categoriei de folosinta a lotului 2 in teren cu folosinta “drum acces” 

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II anul 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca de catre beneficiarii prevederilor Legii nr,416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2019

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2019 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului public al comunei Tamaseni pentru activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2019 privind modificarea HCL nr. 77/16.11.2018 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2019 in Comuna Tamaseni, jud Neamt 

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2019 privind atribuirea in proprietatea unei persoane fizice a unei suprafete de teren, situate in intravilanul comunei Tamaseni, conform art.36 din Legea 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2019 privind modificarea HCL nr.79/28.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din aparatului de specialitate al primarului comunei Tamaseni

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2019 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinte

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2019 privind aprobarea unor completari la inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

10

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 31.01.2019

Vizualizeaza


 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

martie  2019

Vizualizare

1

HCL 10/14.03.2019 privind stabilirea locurilor destinate pentru desfasurarea adunarilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 11/14.03.2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 decembrie 2018

Vizualizeaza

3

HCL 12/14.03.2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2018 in bugetul anului 2019

Vizualizeaza

4

HCL 13/14.03.2019 privind aprobarea Statutului comunei Tamaseni

Vizualizeaza

5

HCL 14/14.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a primariei / a aparatului de specialitate a primarului comunei Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 15/14.03.2019 privind aprobarea de masuri compensatorii PSI referitoare la nerespectarea distantelor de siguranta fata de vecinatati pentru constructia “Scoala Gimnaziala Tamaseni” 

Vizualizeaza

7

HCL 16/14.03.2019 privind stabilirea salariului administratorului al SC LOCALSERV COMTAM SRL

Vizualizeaza

8

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 14.03.2019

Vizualizeaza