February 22, 2018, 1:08 am
Home HCL Tamaseni 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL

TAMASENI 2018

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

ian 2018

Vizualizare

1

HCL 1/23.01.2018 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 6500000 lei

Vizualizeaza

2

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 23.01.2018

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

februarie 2018

Vizualizare

1

HCL 2/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local al com. Tamaseni pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019-2021

Vizualizeaza

2

HCL 3/14.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC " LOCALSERV COMTAM" SRL Tamaseni

Vizualizeaza

3

HCL 4/14.02.2018 privind aprobarea inventarului partial al terenurilor din domeniul privat al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

4

HCL 5/14.02.2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca de catre beneficiarii prevedrilor legii nr 416/2001

Vizualizeaza

5

HCL 6/14.02.2018 privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spatiu apartinand domeniului public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 7/14.02.2018 privind modificarea HCL nr.71/11.12.2017 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2018 in com Tamaseni, jud Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 8/14.02.2018 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018

Vizualizeaza

8

HCL 9/14.02.2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

9

HCL 10/14.02.2018 privind trecerea din proprietatea publica a comunei Tamaseni in prorietatea privata a comunei Tamaseni, a cladirii "anexa primarie"

Vizualizeaza

10

HCL 11/14.02.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tamaseni in Adunarea Generala a Asociatilor la SC LOCALSERV COMTAM SRL

Vizualizeaza

12

HCL 12/14.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare primariei / a aparatului de specialitate a primarului comuna Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

13

HCL 13/14.02.2018 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului com Tamaseni, pe anul 2018

Vizualizeaza

14

HCL 14/14.02.2018 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

15

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 14 februarie 2018

Vizualizeaza