September 20, 2021, 5:01 pm
Home HCL Tamaseni 2017

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL

TAMASENI 2017

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

ian 2017

Vizualizare

1

HCL 1/25.01.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Tamaseni pentru anul scolar 2017-2018

Vizualizeaza

2

HCL 2/25.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a Ajutoarelor de Urgenta

Vizualizeaza

3

HCL 3/25.01.2017 privind modificarea HCL 69/14.12.2016 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2017 in com. Tamaseni, jud. Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/25.01.2017 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si de prestari  servicii in comuna Tamaseni

Vizualizeaza

5

HCL 5/25.01.2017 privind solicitarea transmiterii unui sector din drumul judetean DJ201C, intre km 3+250m si km 8+575m, aflat in domeniul public al Judetului Neamt, din administrarea Consiliului Judetean Neamt in administrarea Consilului Local al Comunei Tamaseni, judetul Neamt, in vederea realizarii proiectului de investitii " Modernizarea DJ 201C cu piste pentru biciclisti, rigole si trotuare in comuna Tamaseni, judetul Neamt", pe durata implementarii proiectului de investitii

Vizualizeaza

6

HCL 6/25.01.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Modernizare drumuri de interes local in comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 7/25.01.2017 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri de interes local in comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 8/25.01.2017 privind aprobarea procedurii de declarare a starii de insolvabilitate, scoaterea din evidenta contabila a persoanelor insolvabile si trecerea lor intr-o evidenta separata

Vizualizeaza

9

HCL 9/25.01.2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca catre beneficiarii prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2017

Vizualizeaza

10

HCL 10/25.01.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

11

HCL 11/25.01.2017 privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

12

HCL 12/25.01.2017 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Tamaseni, judetul Neamt, a domnului Dumea Eusebiu

Vizualizeaza

13

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 25.01.2017

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

martie 2017

Vizualizare

1

HCL 13/09.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Retea stradala Comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 14/09.03.2017 privind asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Retea stradala Comuna Tamaseni, judetul Neamt" 

Vizualizeaza

3

HCL 15/23.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Tamaseni pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020

Vizualizeaza

4

HCL 16/23.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al SC "LOCALSERV COMTAM" SRL Tamaseni

Vizualizeaza

5

HCL 17/23.03.2017 privind modificarea HCL nr.49 din 12.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tamaseni in Consiliul de Administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 18/23.03.2017 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

7

HCL 19/23.03.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, cu destinatia cabinet medical - medicina de familie, cu suprafata utila de 67,5 mp, amplasat in incinta Gradinitei Tamaseni

Vizualizeaza

8

HCL 20/23.03.2017 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic a unui spatiu apartinand domeniului public al comunei Tamaseni pentru desfasurarea de activitati comerciale-farmacie umana

Vizualizeaza

9

HCL 21/23.03.2017 privind privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri (teren neproductiv si luciu de apa) in suprafata totala de 37272 mp, terenuri situate pe raza Comunei Tamaseni, Judetul Neamt, apartinand domeniului public al comunei

Vizualizeaza

10

HCL 22/23.03.2017 privind aprobarea ajustarii tarifului pentru activitatea de salubrizare desfasurata de S.C.ROSSAL S.R.L. Roman

Vizualizeaza

11

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Tamaseni din data de 09.03.2017

Vizualizeaza

12

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 23.03.2017

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

Aprilie 2017

Vizualizare

1

HCL 23/04.04.2017 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 24/04.04.2017 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2016 in bugetul anului 2017

Vizualizeaza

3

HCL 25/27.04.2017 privind completarea HCL nr15/23.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Tamaseni pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020

Vizualizeaza

4

HCL 26/04.04.2017 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

5

HCL 27/04.04.2017 privind respingerea solicitarilor CMI DR DELICOTI MIOARA cu privire la HCL nr.19 din 23.03.2017

Vizualizeaza

6

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Tamaseni din data de 04.04.2017

Vizualizeaza

7

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Tamaseni din data de 27.04.2017

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

mai 2017

Vizualizare

1

HCL 28/23.05.2017 privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

2

HCL 29/23.05.2017 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Tamaseni, judetul Neamt, a domnului Cantaciu Emanuel Petru

Vizualizeaza

3

HCL 30/23.05.2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 decembrie 2016

Vizualizeaza

4

HCL 31/23.05.2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 martie 2017

Vizualizeaza

5

HCL 32/23.05.2017 privind aprobarea incheierii unei conventii de colaborare intre Primaria comunei Tamaseni si Inspectoratul de Politie Judetean Neamt in vederea asigurarii de catre Primaria comunei Tamaseni a cotei lunare de combustibil pentru autospeciala MAI24969 aflata in dotarea Postului de Politie Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 33/23.05.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, cu destinatia sediu sau birou pentru persoane juridice, cu suprafata utila de 53.10 mp, amplasat in incinta Caminului Cultural Tamaseni

Vizualizeaza

7

HCL 34/23.05.2017 privind completarea anexei la HCL nr.41 din 06.11.2014 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Retea stradala, comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Tamaseni din data de 23.05.2017

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

iunie2017

Vizualizare

1

HCL 35/22.06.2017 privind rectificarea bugetului local al com. Tamaseni pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020

Vizualizeaza

2

HCL 36/22.06.2017 privind modificarea HCL nr 49 din 12.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tamaseni in Consiliu de Administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

3

HCL 37/22.06.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tamaseni pentru a participa in calitate de observator la Concursul pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale, comuna Tamaseni

Vizualizeaza

4

HCL 38/22.06.2017 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Tamaseni din data de 22.06.2017

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

iulie2017

Vizualizare

1

HCL 39/28.07.2017 privind rectificarea bugetului local al com. Tamaseni pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020

Vizualizeaza

2

HCL 40/28.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tamaseni

Vizualizeaza

3

HCL 41/28.07.2017 privind aprobarea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali

Vizualizeaza

4

HCL 42/28.07.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare retea de iluminat stradal com Tamaseni"

Vizualizeaza

5

HCL 43/28.07.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  "Extindere retea de canalizare strada Busuiocului, comuna Tamaseni "

Vizualizeaza

6

HCL 44/28.07.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  "Modernizare DJ201C cu piste pentru biciclisti, rigole si trotuare in comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 45/28.07.2017 privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spatiu apartinand domeniului public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

8

HCL 46/22.06.2017 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a Unitatii Administrativ-Teritoriale Tamaseni

Vizualizeaza

9

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 28.07.2017

Vizualizeaza

 

 
 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

august2017

Vizualizare

1

HCL 47/21.08.2017 privind rectificarea bugetului local al com. Tamaseni pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020

Vizualizeaza

2

HCL 48/28.07.2017 privinda aprobarea ocuparii temporare a suprafetei de 4079 mp, teren din domeniul public al comunei Tamaseni, pentru realizarea investitiei "Alimentare cu gaze naturale in localitatile Lutca si Sagna din comuna Sagna, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 49/21.08.2017 privind aprobarea ajustarii tarifului pentru activitatea de salubrizare desfasurata de SC ROSSAL SRL Roman

Vizualizeaza

4

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 21 august2017

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

septembrie 2017

Vizualizare

1

HCL 50/29.09.2017 privind rectificarea bugetului local al com. Tamaseni pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020

Vizualizeaza

2

HCL 51/29.09.2017 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 52/29.09.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

4

HCL 53/29.09.2017 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei comunei Tamaseni cu principalele produse alimentare si nealimentare rationalizate, in caz de mobilizare sau razboi pentru perioada 2017-2020

Vizualizeaza

5

HCL 54/29.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tamaseni in Consiliul de Administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 55/29.09.2017 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

7

HCL 56/29.09.2017 privind acordarea unui ajutor de inmormantare in cuantum de 500 lei d-nei Dumea Matilda

Vizualizeaza

8

HCL 57/29.09.2017 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

9

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 29 septembrie 2017

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

octombrie 2017

Vizualizare

1

HCL 58/10.10.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 59/10.10.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modernizare strada Luceafarului, sat Adjudeni, comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 60/10.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie : "Amenajare teren de sport in satul Adjudeni, comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 61/10.10.2017 privind aprobarea implementarii proiectului  "Amenajare teren de sport in satul Adjudeni, comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 62/10.10.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Tamaseni"

Vizualizeaza

6

HCL 63/10.10.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Tamaseni"

Vizualizeaza

7

HCL 64/10.10.2017 privind modificarea Anexei la HCL nr.40 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tamaseni

Vizualizeaza

8

HCL 65/30.10.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

9

HCL 66/30.10.2017 privind rectificarea bugetului local al com. Tamaseni pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020

Vizualizeaza

10

HCL 67/30.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a SC LOCALSERV COMTAM SRL Tamaseni

Vizualizeaza

11

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Tamaseni din data de 10 octombrie 2017

Vizualizeaza

12

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 30 octombrie 2017

Vizualizeaza

 
 
 
 
 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

decembrie 2017

Vizualizare

1

HCL 68/11.12.2017 privind rectificarea bugetului local al com. Tamaseni pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020

Vizualizeaza

2

HCL 69/11.12.2017 privind actualizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

3

HCL 70/11.12.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

4

HCL 71/11.12.2017 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2018 in Comuna Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 72/11.12.2017 privind aprobarea casarii mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 73/11.12.2017 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii

Vizualizeaza

7

HCL 74/15.12.2017 privind aprobarea normelor procedurale interne privind achizitia publica de servicii de creditare bancara destinate finantarii investitiilor sau a refinantarii datoriei publice locale

Vizualizeaza

8

HCL 75/15.12.2017 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 8000000 lei

Vizualizeaza

9

HCL 76/15.12.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare cladire Camin Cultural pentru obtinerea autorizatiei PSI"

Vizualizeaza

10

HCL 77/28.12.2017 privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru doua spatii apartinand domeniului public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

11

HCL 78/28.12.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Tamaseni pentru anul scolar 2018-201

Vizualizeaza

12

HCL 79/28.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tamaseni

Vizualizeaza

13

HCL 80/28.12.2017 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

14

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 11 decembrie 2017

Vizualizeaza

15

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 15 decembrie 2017

Vizualizeaza

16

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 28 decembrie 2017

Vizualizeaza

 
 
 
 
 
 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 12 guests online