September 20, 2021, 5:31 pm
Home HCL Tamaseni 2015

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TAMASENI

DIN ANUL 2015

 

 

Nr.crt

HCL Tamaseni luna

ianuarie 2015

Vizualizare

1

HCL 1/07.01.2015 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 2/29.01.2015 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie ,,ACHIZITIE UTILAJ IN COMUNA TAMASENI, JUDETUL NEAMT" finantat prin FEADR - Masura 413.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, inbunatatirea serviciilor de baza pentru economia Si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" ce urmeaza a se depune la Asociatia Grupul de Actiune Locala "Valea Siretului"

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Tamaseni luna

februarie 2015

Vizualizare

1

HCL 3/04.02.2015 privind aprobarea " Planului de actiuni si lucrari de interes local" ce se va realiza in anul 2015 de catre beneficiarli Legii nr.41612001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

2

HCL 4/04.02.2015 prin care Consiliul local al Comunei Tamaseni propune ca prin Ordinul prefectului sa se atribuie unele terenuri proprietalea comunei unui numar de 2 persoane

Vizualizeaza

3

HCL 5 /04.02.2015 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice la exploatarea de balastiera din albia minora a riului Siret, perimetrul "Lutca",extravilan Tamaseni,Comuna Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 6/04.02.2015 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu apartinind domeniului public al comunei Tamaseni pentru activitati postale desfasurate

sub obligativitatea serviciului universal

Vizualizeaza

5

HCL 7/04.02.2015 privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodarire Si infrumusetare a comunei Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 8/04.02.2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii

Vizualizeaza

7

HCL 9/04.02.2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018

Vizualizeaza

8

HCL 10/04.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al SC"LOCALSERV COMTAM " SRL Tamaseni

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 8 guests online