November 29, 2021, 8:03 am
Home HCL Tamaseni 2014

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TAMASENI

DIN ANUL 2014

 

 

Nr.crt

HCL Tamaseni pentru luna

februarie 2014

 

Vizualizare

1

HCL 1/01.02.2014 privind aprobarea retelei scolale din Comuna Tamaseni pentu anul scolar 2014-2015

Vizualizeaza

2

HCL 2/01.02.2014 privind aprobarea " Planului de actiuni si lucrari de interes local" ce se va realiza in anul 2014 de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

3

HCL 3/01.02.2014 privind aprobarea construirii in zona de locuinte si functiuni complementare a obiectivului "GARAJ AUTO" amplasat cu un perete pe linia de granituire dintre proprietatea privata si domeniul public

Vizualizeaza

4

HCL 4/01.02.2014 privind aprobarea unor modificari la inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

5

HCL 5/01.02.2014 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 2 spatii apartinand domeniului public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 6/01.02.2014  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 2 spatii apartinand domeniului public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

7

HCL 7/01.02.2014 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

Vizualizeaza

8

HCL 8/01.02.2014 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice la exploatarea de balastiera din albia minora a riului Siret,perimetrul "Lutca",extravilan Tamaseni,ComunaTamaseni,judetul Neamt

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Tamaseni pentru luna

aprilie 2014

 

Vizualizare

1

HCL 9/29.04.2014 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 10/29.04.2014 privind asocierea comunei Tamaseni, prin Consiliul Local la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT", avand ca obiect de activitate dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare

 

Vizualizeaza

3

HCL 11/29.04.2014 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Tamaseni nr. 1 din 04.02.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 12/29.04.2014  privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2013

Vizualizeaza

5

HCL 13/29.04.2014  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al SC 'LOCALSERV COMTAM" SRL Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 14/29.04.2014 privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare si nealimentare rationalizate in caz de mobilizare si razboi

Vizualizeaza

7

HCL 15/29.04.2014 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

8

HCL 16/29.04.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015-2017

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Tamaseni pentru luna

mai 2014

 

Vizualizare

1

HCL 17/16.05.2014 cu privire la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Compania Judeteana ApaServ SA

Vizualizeaza

2

HCL18/16.05.2014 privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 1374 unitati de compostare individuala a deseurilor

Vizualizeaza

 

Nr.crt

 HCL Tamaseni pentru luna

iunie 2014

 Vizualizare

1

HCL 19/23.06.2014 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 20/23.06.2014 privind aprobarea Actului Aditional nr. I la Acordului de Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 21/23.06.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015-2017

Vizualizeaza

4

HCL 22/23.06.2014 privind aprobarea contului de executie la data de 31.03.2014

Vizualizeaza

5

HCL 23/23.06.2014 privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 65 mp si ocuparii temporare a suprafetei de 5250 mp apartinind domeniului public al comunei pentru realizarea investitiei "Extindere retea distributie gaze naturale in Comuna Tamaseni,Judetul Neamt - etapa IV"

Vizualizeaza

6

HCL 24/23.06.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al SC "LOCALSERV COMTAM" SRL Tamaseni

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 8 guests online