March 30, 2020, 8:16 pm
Home Adresa ADI ECONEAMȚ nr. 436/05.06.2019

ANUNT

 

Nr.crt

Document

Pdf

1

 Adresa ADI ECONEAMȚ nr. 436/05.06.2019 referitoare la solicitarea aprobării modificării HCL privind contractul de delegare a serviciului de salubrizare pentru Zona 2

Vizualizeaza