June 27, 2017, 8:16 pm
Home Inaugurare sediu primarie

Inaugurarea noului sediu al Primariei Tamaseni, judetul Neamt - partea a I-a

Inaugurarea noului sediu al Primariei Tamaseni, judetul Neamt - partea a II-a

Inaugurarea noului sediu al Primariei Tamaseni, judetul Neamt - partea a III-a

Inaugurarea noului sediu al Primariei Tamaseni, judetul Neamt - partea a IV-a

Inaugurarea noului sediu al Primariei Tamaseni, judetul Neamt - partea a V-a

Inaugurarea noului sediu al Primariei Tamaseni, judetul Neamt - partea a VI-a