April 24, 2017, 6:24 am
Home HCL Tamaseni 2017

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL

TAMASENI 2017

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

ian 2017

Vizualizare

1

HCL 1/25.01.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Tamaseni pentru anul scolar 2017-2018

Vizualizeaza

2

HCL 2/25.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a Ajutoarelor de Urgenta

Vizualizeaza

3

HCL 3/25.01.2017 privind modificarea HCL 69/14.12.2016 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2017 in com. Tamaseni, jud. Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/25.01.2017 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si de prestari  servicii in comuna Tamaseni

Vizualizeaza

5

HCL 5/25.01.2017 privind solicitarea transmiterii unui sector din drumul judetean DJ201C, intre km 3+250m si km 8+575m, aflat in domeniul public al Judetului Neamt, din administrarea Consiliului Judetean Neamt in administrarea Consilului Local al Comunei Tamaseni, judetul Neamt, in vederea realizarii proiectului de investitii " Modernizarea DJ 201C cu piste pentru biciclisti, rigole si trotuare in comuna Tamaseni, judetul Neamt", pe durata implementarii proiectului de investitii

Vizualizeaza

6

HCL 6/25.01.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Modernizare drumuri de interes local in comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 7/25.01.2017 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri de interes local in comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 8/25.01.2017 privind aprobarea procedurii de declarare a starii de insolvabilitate, scoaterea din evidenta contabila a persoanelor insolvabile si trecerea lor intr-o evidenta separata

Vizualizeaza

9

HCL 9/25.01.2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca catre beneficiarii prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2017

Vizualizeaza

10

HCL 10/25.01.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

11

HCL 11/25.01.2017 privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

12

HCL 12/25.01.2017 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Tamaseni, judetul Neamt, a domnului Dumea Eusebiu

Vizualizeaza

13

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 25.01.2017

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

martie 2017

Vizualizare

1

HCL 13/09.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Retea stradala Comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 14/09.03.2017 privind asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Retea stradala Comuna Tamaseni, judetul Neamt" 

Vizualizeaza

3

HCL 15/23.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Tamaseni pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020

Vizualizeaza

4

HCL 16/23.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al SC "LOCALSERV COMTAM" SRL Tamaseni

Vizualizeaza

5

HCL 17/23.03.2017 privind modificarea HCL nr.49 din 12.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tamaseni in Consiliul de Administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 18/23.03.2017 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

7

HCL 19/23.03.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, cu destinatia cabinet medical - medicina de familie, cu suprafata utila de 67,5 mp, amplasat in incinta Gradinitei Tamaseni

Vizualizeaza

8

HCL 20/23.03.2017 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic a unui spatiu apartinand domeniului public al comunei Tamaseni pentru desfasurarea de activitati comerciale-farmacie umana

Vizualizeaza

9

HCL 21/23.03.2017 privind privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri (teren neproductiv si luciu de apa) in suprafata totala de 37272 mp, terenuri situate pe raza Comunei Tamaseni, Judetul Neamt, apartinand domeniului public al comunei

Vizualizeaza

10

HCL 22/23.03.2017 privind aprobarea ajustarii tarifului pentru activitatea de salubrizare desfasurata de S.C.ROSSAL S.R.L. Roman

Vizualizeaza

11

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Tamaseni din data de 09.03.2017

Vizualizeaza

12

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 23.03.2017

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

aprilie 2017

Vizualizare

1

HCL 23/04.04.2017 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 24/04.04.2017 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2016 in bugetul anului 2017

Vizualizeaza

3

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Tamaseni din data de 04.04.2017

Vizualizeaza