August 21, 2017, 2:04 am
Home Anunt Plan Urbanistic General Tamaseni

ANUNŢ PUBLIC

Etapa de încadrare

Data afişării pe site:26.05.2016        

              Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ, în urma parcurgerii în CSC din data de 26.05.2016 a etapei de încadrare a Planului Urbanistic General  al Comunei Tămăşeni, jud. Neamţ,titular Comuna Tămăşeni cu sediul în Comuna Tămăşeni, sat Tămăşeni, judetul Neamţ, propune ca planul mentionat să fie supus procedurii de adoptare cu evaluare de mediu şi evaluare adecvată.

                Prima  variant a PUG-ului  poate fi consultată la sediul A.P.M.Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr. 5, în  zilele   de luni     până   joi   între orele 800-1630  şi vineri   între orele 800-1400, la următoarea adresă  de internet  :   http://apmnt.anpm.ro/ 

                Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii  în  scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr. 5, de luni  până  joi   între orele 800-1630  şi  vineri    între orele 800-1400 în termen de 10 zile  calendaristice de la data prezentului  anunţ.